FLASH COFFEE บางนาทาวเวอร์

2/3 หมู่ ถ.บางนา-ตราด กม. 6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เวลาทำการ:

วันจันทร์ 07:30 – 17:30
วันอังคาร 07:30 – 17:30
วันพุธ 07:30 – 17:30
วันพฤหัสบดี 07:30 – 17:30
วันศุกร์ 07:30 – 17:30
วันเสาร์ 07:30 – 17:30
วันอาทิตย์ ปิด