FLASH COFFEE เซ็นทรัล ศาลายา

ชั้น 2, หมู่ที่ 2 99/19,99/20 ถ. บรมราชชนนี

เวลาทำการ:

วันจันทร์ 10:00 – 20:00
วันอังคาร 10:00 – 20:00
วันพุธ 10:00 – 20:00
วันพฤหัสบดี 10:00 – 20:00
วันศุกร์ 10:00 – 20:00
วันเสาร์ 10:00 – 20:00
วันอาทิตย์ 10:00 – 20:00