FLASH COFFEE MEA สำนักงานใหญ่

ศูนย์อาหารการไฟฟ้าสำนักงานใหญ่ อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เวลาทำการ:

วันจันทร์ 07:30 – 15:30
วันอังคาร 07:30 – 15:30
วันพุธ 07:30 – 15:30
วันพฤหัสบดี 07:30 – 15:30
วันศุกร์ 07:30 – 15:30
วันเสาร์ ปิด
วันอาทิตย์ ปิด