FLASH COFFEE อื้อจือเหลียง

968 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เวลาทำการ:

วันจันทร์ 07:30 – 15:30
วันอังคาร 07:30 – 15:30
วันพุธ 07:30 – 15:30
วันพฤหัสบดี 07:30 – 15:30
วันศุกร์ 07:30 – 15:30
วันเสาร์ 07:30 – 15:30
วันอาทิตย์ ปิด